Regulament de organizare a Loteriei de Vaccinare

Regulamentul de organizare a Loteriei de vaccinare, aprobat prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1900/1523/2021

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Loteria de Vaccinare constă în extragerea aleatorie de numere, în vederea acordării de premii în bani tuturor persoanelor vaccinate cu schema completă de vaccinare, care și-au generat certificatul digital al UE privind COVID-19 pe baza CNP-ului și care se înscriu pentru participare la extrageri în aplicația accesată de pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro.

Datele fiecărei extrageri, tipul acestora şi alte informații necesare participării, sunt date publicităţii în timp util, prin afişare pe site-ul Loteriei Române, www.loto.ro, site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, site-ul Ministerului Sănătății.

Sumele de bani acordate câștigătorilor reprezintă premii în înţelesul art. 108 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului stabileşte fondul anual de premiere pentru Loteria de Vaccinare, precum şi repartizarea lunară a acestuia.

Loteria de Vaccinare se înscrie în sfera interesului național de conștientizare a populației României privind importanța vaccinării împotriva virusului COVID-19 și are ca scop creșterea numărului de persoane vaccinate de pe teritoriul României, oferind posibilitatea acestora de a câștiga premii substanțiale în bani prin trageri la sorți organizate de C.N.L.R.

Art. 2. Participarea la Loteria de Vaccinare presupune cunoaşterea şi acceptarea fără rezerve a tuturor prevederilor prezentului Regulament, care stipulează modul de organizare și desfășurare a extragerilor.

Prezentul Regulament poate fi consultat pe site-ul Loteriei Române, www.loto.ro și pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, site-ul Ministerului Sănătății.

Art. 3. Loteria de Vaccinare se bazează pe proceduri de atribuire a unor câştiguri în bani, în funcţie de rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau în extrageri de numere prin utilizarea unor mijloace de tip urnă pentru efectuarea extragerilor, care nu se desfăşoară în prezenţa fizică a participanților.

CAPITOLUL II

PARTICIPAREA

Art. 4. Loteria de Vaccinare se adresează tuturor persoanelor vaccinate cu schema completă de vaccinare și care se înscriu pentru participare la extrageri, în aplicația accesată de pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro.

Art. 5. Înscrierea participanților în aplicație se realizează, după generarea certificatului digital al UE privind COVID-19, astfel:

 1. Accesare site https://certificat-covid.gov.ro
 2. Autentificare: se introduce adresa de email
 3. Verificare email: link de autentificare
 4. Accesare mail primit de la platforma ”Certificate COVID”
 5. Accesare buton „Autentificare”
 6. Identificare Certificat de vaccinare al persoanei pentru care se va înregistra participarea la loterie
 7. Accesare buton „Vizualizare certificat”
 8. Selectare opțiune „De acord cu regulamentul și condițiile de participare”
 9. Selectare opțiune „De acord cu publicarea datelor personale pe site-ul Ministerului Sănătății, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și C.N.L.R.”
 10. Selectare opțiune „PARTICIPĂ LA LOTERIA DE VACCINARE”

Art. 6. După înscriere, participantului i se va acorda un număr de ordine, alocat cronologic, corespunzător momentului înregistrării acestuia în aplicație (înscrierea va porni cu numărul de ordine 1 pentru primul participant înscris) și va continua pentru toate extragerile până la finalizarea acțiunii, respectiv în data de 31.12.2021, ora 12:00.

Aplicația permite atribuirea unui singur număr de ordine alocat aceluiași CNP.

După finalizarea operațiunii de înscriere, se va putea vizualiza numărul de ordine alocat. Numărul de ordine alocat în urma înscrierii participantului în vederea participării la extrageri se va transmite prin email către contul de mail al utilizatorului autentificat în aplicație.

Art. 7. Loteria de Vaccinare se desfășoară în perioada 03.10.2021 – 31.12.2021 și constă în 19 extrageri organizate în zilele de duminică/vineri, pe parcursul a 14 săptămâni, astfel:

 • 14 extrageri, respectiv câte 1 extragere pe săptămână
 • 3 extrageri, respectiv câte 1 extragere în fiecare lună
 • 2 extrageri organizate în săptămâna 14, respectiv în ultima săptămână a acțiunii

Calendarul de desfășurare al înscrierilor pentru participare la extrageri, precum și data organizării tragerilor este următorul:

EXTRAGERI SĂPTĂMÂNALE LOTERIA DE VACCINARE

EXTRAGEREPERIOADA DE ÎNREGISTRARE PENTRU PARTICIPAREA LA EXTRAGEREDATA EXTRAGERII
Extragerea săptămânală 1data începerii înscrierilor – 01.10.2021, până la ora 12,0003.10.2021
Extragerea săptămânală 201.10.2021, de la ora 12,00 – 08.10.2021, până la ora 12,0010.10.2021
Extragerea săptămânală 308.10.2021, de la ora 12,00 – 15.10.2021, până la ora 12,0017.10.2021
Extragerea săptămânală 415.10.2021, de la ora 12,00 – 22.10.2021, până la ora 12,0024.10.2021
Extragerea săptămânală 522.10.2021, de la ora 12,00 – 29.10.2021, până la ora 12,0031.10.2021
Extragerea săptămânală 629.10.2021, de la ora 12,00 – 05.11.2021, până la ora 12,0107.11.2021
Extragerea săptămânală 705.11.2021, de la ora 12,00 – 12.11.2021, până la ora 12,0014.11.2021
Extragerea săptămânală 812.11.2021, de la ora 12,00 -19.11.2021, până la ora 12,0021.11.2021
Extragerea săptămânală 919.11.2021, de la ora 12,00 – 26.11.2021, până la ora 12,0028.11.2021
Extragerea săptămânală 1026.11.2021, de la ora 12,00 – 03.12.2021, până la ora 12,0005.12.2021
Extragerea săptămânală 1103.12.2021, de la ora 12,00 – 10.12.2021, până la ora 12,0012.12.2021
Extragerea săptămânală 1210.12.2021, de la ora 12,00 – 17.12.2021, până la ora 12,0019.12.2021
Extragerea săptămânală 1317.12.2021, de la ora 12,00 – 24.12.2021, până la ora 12,0024.12.2021
Extragerea săptămânală 1424.12.2021, de la ora 12,00 – 31.12.2021, până la ora 12,0031.12.2021

EXTRAGERI LUNARE LOTERIA DE VACCINARE

EXTRAGEREPERIOADA DE ÎNREGISTRARE PENTRU PARTICIPAREA LA EXTRAGEREDATA EXTRAGERII
Extragerea lunară 1data începerii înscrierilor – 29.10.2021, până la ora 12,0031.10.2021
Extragerea lunară 229.10.2021, de la ora 12,00 – 26.11.2021, până la ora 12,0028.11.2021
Extragerea lunară 326.11.2021, de la ora 12,00 – 31.12.2021, până la ora 12,0031.12.2021

EXTRAGERILE FINALE LOTERIA DE VACCINARE

EXTRAGEREPERIOADA DE ÎNREGISTRARE PENTRU PARTICIPAREA LA EXTRAGEREDATA EXTRAGERII
Extragerea luna 3data începerii înscrierilor – 31.12.2021, până la ora 12,0031.12.2021

CAPITOLUL III

STABILIREA CÂȘTIGĂTORILOR

Art. 8. Extragerile se vor efectua cu urna TOPAZE de 7 cifre, ceea ce va permite extragerea unui număr din intervalul 1 – 9.999.999.

Introducerea bilelor în urnă se va efectua în funcție de numărul participanților înscriși pentru extragerea respectivă, astfel că, extragerea se va realiza pornind de la cifra unităților la cifra milioanelor, după caz, astfel încât să fie respectat numărul maxim de participanți pentru fiecare extragere în parte, după cum urmează:

Pentru extragerile săptămânale:

 • Săptămâna 1: extragerea se va face din intervalul cuprins între cifra reprezentând numărul de ordine 1 (alocat primului participant înscris) și cifra care indică numărul de ordine al ultimului participant înscris la extragerea din săptămâna 1
 • Săptămâna 2: extragerea se va face din intervalul cuprins între cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris la extragerea din săptămâna 1 la care se adaugă cifra 1 și cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris în săptămâna 2, regula păstrându-se în aceeași formulă pentru toate cele 14 săptămâni, astfel că pentru:
 • Săptămâna 14: extragerea se va face din intervalul cuprins între cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris la extragerea din săptămâna 13 la care se adaugă cifra 1 și cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris în săptămâna 14.

La extragerea aferentă fiecărei săptămâni, numărul extras va reprezenta numărul de ordine câștigător al premiului mare al săptămânii, urmând ca ceilalți 80 de câștigători să fie identificați ca fiind următoarele 80 de numere de ordine consecutivă începând cu numărul de ordine imediat următor celui extras ca și câștigător.

Dacă în stabilirea celor 80 de câștigători se depășește numărul de ordine aferent ultimului participant înscris, se va continua stabilirea celorlalți câștigători plecând de la numărul de ordine al primului înscris pentru extragerea săptămânală respectivă.

Pentru extragerile lunare:

 • Luna 1: extragerea se va efectua din intervalul cuprins între cifra reprezentând numărul de ordine 1 (alocat primului participant înscris în săptămâna 1) și cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris în săptămâna 5.
 • Luna 2: extragerea se va efectua din intervalul cuprins între cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris în săptămâna 5 la care se adaugă cifra 1 și cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris în săptămâna 9.
 • Luna 3: extragerea se va efectua din intervalul cuprins între cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris în săptămâna 9 la care se adaugă cifra 1 și cifra reprezentând numărul de ordine al ultimului participant înscris în săptămâna 14.

La extragerea aferentă fiecărei luni, numărul extras va reprezenta numărul de ordine câștigător al premiului lunar.

Pentru extragerile finale:

Extragerile se vor efectua din intervalul cuprins între cifra 1 reprezentând numărul de ordine al primului participant înscris în săptămâna 1 și cifra care indică numărul de ordine al ultimului participant înscris în săptămâna 14.

Numerele extrase la extragerile finale vor reprezenta numerele de ordine câștigătoare ale premiului de 1.000.000 lei și ale premiului de 500.000 lei și vor avea loc în data de 31.12.2021.

Fiecare participant la Loteria de Vaccinare va avea 4 șanse de câștig, respectiv posibilitatea de a câștiga 4 premii: 1 premiu în valoare de 10.000 lei sau de 100.000 lei, 1 premiu de 300.000 lei, 1 premiu de 500.000 lei și premiul cel mare în valoare de 1.000.000 lei.

CAPITOLUL IV

REZULTATELE OFICIALE ALE EXTRAGERILOR LOTERIEI DE VACCINARE

Art. 9. Operaţiunile de extragere a numerelor câștigătoare se efectuează sub supravegherea şi conducerea Comisiei de extragere formată din reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerului Sănătății şi ai C.N.L.R.

La propunerea şi numirea membrilor în cadrul Comisiei de extragere se va avea în vedere ca persoanele desemnate să nu se afle în situaţii de incompatibilitate în ceea ce priveşte atribuţiile pe care le vor îndeplini în această calitate.

Membrii comisiei de extragere vor semna, la momentul accesului în spaţiul în care se va desfăşura extragerea, un document prin care se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor de care iau cunoștință de la acest moment şi până la prezentarea publică a rezultatelor extragerii.

Art. 10. Rezultatele extragerilor sunt aduse la cunoştinţa participanţilor prin afişarea pe site-ul Loteriei Române www.loto.ro, pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pe site-ul Ministerul Sănătății.

CAPITOLUL V

PLATA PREMIILOR

Art. 11. La Loteria de Vaccinare se acordă un număr total de 1.139 premii, în valoare totală de 15.000.000 lei, după cum urmează:

 • 81 de premii săptămânale (80 premii săptămânale + 1 premiu mare săptămânal);
 • 3 premii lunare, ( câte 1 premiu în ultima săptămână a fiecărei luni);
 • 2 premii la finalul Loteriei Programului Național de Vaccinare, respectiv în luna 3.

repartizate astfel:

EXTRAGERI SĂPTĂMÂNALENUMĂR PREMII SĂPTĂMÂNALEPREMIU UNITARVALOARE PREMII SĂPTĂMÂNALENUMĂR SĂPTĂMÂNINUMĂR TOTAL PREMII SĂPTĂMÂNALEVALOARE TOTALĂ PREMII SĂPTĂMÂNALE
1100,000100,00014141,400,000
8010,000800,000141,12011,200,000
Total premii săptămânale81900,0001,13412,600,000
EXTRAGERI LUNARENUMĂR PREMII LUNAREPREMIU UNITARVALOARE PREMII LUNARE
Extragerea lunară 11300,000300,000
Extragerea lunară 21300,000300,000
Extragerea lunară 31300,000300,000
Total premii lunare3900,000
EXTRAGEREA FINALĂ LUNA 3NUMĂR PREMIIVALOARE PREMIU
1500,000
11,000,000
LOTERIA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE VACCINARENUMĂR TOTAL PREMIIVALOARE TOTALĂ PREMII
Total general1,13915,000,000

Art. 12. Premiile pot fi ridicate de către câștigători săptămânal, în intervalul marți – vineri, între orele 9,00 – 14,00, de la casieriile C.N. Loteria Română S.A., astfel:

 • premiile în valoare de 10.000 lei – de la unitățile teritoriale ale C.N.L.R. S.A.
 • premiile de 100.000 lei, 300.000 lei, 500.000 lei și 1.000.000 lei – de la Aparatul Central al C.N.L.R. S.A. din București, Str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4.

Plata premiilor se face prin casieriile proprii ale C.N.L.R. S.A. aflate la sediile punctelor de lucru județene sau la sediul central al C.N.L.R. S.A., conform normelor/procedurilor elaborate în acest scop.

Plata se efectuează potrivit listelor de câștigători transmise de Ministerul Sănătății, pe baza prezentării actului de identitate valid.

Art. 13. Premiile se impozitează conform legislației în vigoare.

Premiile în bani acordate se supun regimului fiscal aferent veniturilor din premii reglementat la cap. VIII – Venituri din premii și din jocuri de noroc din titlul IV – Impozitul pe venit din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare

C.N.L.R. are obligația calculării, reținerii, declarării și plății impozitului eferent veniturilor din premii stabilit potrivit prevederilor legale.

Art. 14. Solicitarea de către participanții la Loteria de Vaccinare a plății premiilor se va face până la data maximă de 31.01.2022. După expirarea termenului, participantul câştigător pierde dreptul de a mai obţine premiul.

Premiile neridicate în termen rămân la dispoziția Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Art. 15. Plata premiilor poate fi suspendată de C.N.L.R. numai în baza unei ordonanţe, rezoluţii ori alt act emis de organele de cercetare penală sau în baza unei încheieri pronunţată de instanţa de judecată, înregistrată la sediul central al companiei.

CAPITOLUL VI

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 16. C.N.L.R. informează participanții despre prelucrarea datelor personale prin structurile sale funcționale și despre drepturile acestora, în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. Această informare se face în scopul de a clarifica modalitățile în care C.N.L.R. folosește datele cu caracter personal.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, participanții sunt informați că C.N.L.R. prelucrează date cu caracter personal, cu bună credință, în scopuri determinate, explicite și legitime.

Persoanele ale căror date sunt supuse prelucrării au următoarele drepturi: dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor/dreptul la rectificare, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate, dreptul de a se adresa justiției, dreptul la ștergerea datelor (cu excepția situațiilor în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, care pot fi exercitate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Solicitările persoanelor vizate pot fi transmise pe adresa de e-mail gdpr@loto.ro sau la sediul C.N.L.R. din str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, București.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul companiei, la adresa www.loto.ro/gdpr.

Art. 17. Categorii de date cu caracter personal procesate:

 • Nume și prenume
 • Adresa de domiciliu
 • Adresa electronică
 • Număr și serie act de identitate
 • Cod numeric personal
 • Sex
 • Data nașterii
 • Număr de telefon
 • Cont bancar
 • Semnătură

Datele personale furnizate în calitate de participant/câștigător sunt necesare pentru a face posibilă participarea la Loteria de Vaccinare pe care C.N.L.R. o organizează și pentru revendicarea premiilor.

Art. 18. Scopul procesării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale participanților la Loteria de Vaccinare vor fi prelucrate de către C.N.L.R. în vederea:

 • desemnării și validării câștigătorilor;
 • atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar-contabile;

Art. 19. Transferul datelor cu caracter personal

În anumite situații, C.N.L.R. poate transfera anumite categorii de date cu caracter personal, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce îi revin, către următorii utilizatori externi:

 • Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
 • Ministerul Sănătății
 • Ministerul Finanțelor
 • Ministerul Afacerilor Interne;
 • Organele de control abilitate: Curtea de Conturi, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Corpul de Control al Primului-Ministru, Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;
 • Organele de cercetare penală;
 • Instanțele de judecată;
 • Instituții bancare și financiar de procesare plăți;
 • Alte autorități ale administrației centrale și locale, conform prevederilor legale.

Art. 20. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către C.N.L.R. atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale și a prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, C.N.L.R. va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

C.N.L.R. va prelucra datele cu caracter personal în vederea realizării scopurilor de prelucrare, precum și ulterior în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la dispozițiile referitoare la obligația de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, C.N.L.R. să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Art. 21. Securitatea datelor cu caracter personal

C.N.L.R. se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților.

La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Art. 22. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor sale cu caracter personal de către C.N.L.R.

Persoanele vizate, în contextul prelucrării datelor cu caracter personal de către C.N.L.R., au următoarele drepturi:

 • dreptul la informare;
 • dreptul de acces la date;
 • dreptul de intervenție asupra datelor/dreptul de rectificare;
 • dreptul la opoziție;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;
 • dreptul de a se adresa justiției;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor;
 • dreptul la portabilitatea datelor.

Art. 23. Exercitarea dreptului de ștergere a datelor personale

Dreptul de ștergere a datelor personale poate fi exercitat în următoarele situații:

 • când datele au fost prelucrate ilegal (adică în alt scop decât în cel pentru care au fost colectate inițial);
 • când datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost prelucrate inițial;
 • când datele trebuie șterse pentru îndeplinirea unei obligații legale a solicitantului (cum ar fi, de exemplu, un act normativ);
 • când persoana vizată se opune prelucrării, fără să existe motive legitime din partea C.N.L.R. care să impună totuși acest lucru.

Art. 24. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

C.N.L.R. S.A. poate solicita modificarea/completarea Regulamentului în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de solicitare de modificare/completare va intra în vigoare după publicarea actului de modificare/completare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII DIVERSE

Art. 25. Plata premiului pentru câștigul/câștigurile la Loteria de Vaccinare se face numai persoanei care a fost desemnată câștigătoare prin tragerea la sorți.

Art. 26. Vor răspunde, conform legii, următoarele persoane:

 • a) cele care vor săvârşi orice alte fapte ilicite în legătură cu extragerile;
 • b) cele care vor obţine sau vor încerca să obţină, prin orice fel de metode, plata unor premii/câştiguri la care nu au dreptul, sau cele care vor înlesni asemenea fapte.

Art. 27. Când se constată cu probe concrete o tentativă de fraudă (pe circuitul operaţional de la participare până la plata premiilor/câştigurilor) sau orice altă neregulă, premiul/câștigul este anulat, iar vinovaţii de săvârşirea acestor fapte vor răspunde conform legii şi vor suporta eventualele despăgubiri materiale.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIȚII FINALE

Art. 28. Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul Regulament se vor soluţiona în condiţiile cadrului normativ aplicabil.

Art. 29. Participarea la Loteria de Vaccinare implică luarea la cunoștință şi acceptarea fără rezerve de către participanți a tuturor dispoziţiilor şi prevederilor cuprinse în acest Regulament.

Art. 30. Prezentul Regulament poate fi consultat pe site-ul Loteriei Române www.loto.ro, pe site-ul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și pe site-ul Ministerului Sănătății.


Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Loteriei de Vaccinare

Prezenta politică de prelucrare a datelor se aplică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor care participă în Loteria de Vaccinare, prevăzută de art 213 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele cu schemă completă de vaccinare, după emiterea certificatului de vaccinare pe baza numelui, prenumelui și CNP-ului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, se pot înscrie pentru participarea la Loteria de vaccinare.

În conformitate cu prevederile Ordinului comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale nr. 1899/1524/42/2021 privind condițiile de înscriere la Loteria de vaccinare și stabilriea atribuțiilor instituțiilor implicate, înscrierea la Loteria de vaccinare se realizează prin prin portalul web https://certificat-covid.gov.ro, ce face parte din „Sistemul Informatic Integrat de emitere și verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID – SII-CDC”.

Înscrierea persoanelor reprezintă acceptul acestora pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate și utilizate de către Ministerul Sănătății și Compania Națională «Loteria Română» – S.A. și stocate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale în scopul înscrierii persoanelor cu schemă completă de vaccinare, a extragerii, validării și acordării premiilor, numai pe durata necesară aplicării prevederilor prezentei ordonanțe

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul sau în legătură cu portalul web https://certificat-covid.gov.ro sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Datele cu caracter personal prelucrate în organizarea și desfășurarea Loteriei de vaccinare, drepturile persoanelor vizate, modul de exercitare al acestor drepturi, precum și alte informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Loteriei de vaccinare sunt disponibile în cadrul Capitolului V – Protecția datelor cu caracter personal din Regulamentul de organizare a Loteriei de vaccinare, aprobat prin Ordinul comun al ministrul sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1900/1523/2021.

Solicitările persoanelor vizate pot fi transmise pe adresa de e-mail gdpr@loto.ro sau la sediul C.N.L.R. din str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, București.

În cazul în care considerați că v-au fost încălcate drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal iar plângerea dumneavoastră nu a fost tratată în mod corespunzător, vă puteți adresa autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România are sediul în București, bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 28 – 30, sectorul 1, cod poștal 010336.