Precizări de interes public

 

În legătură cu informațiile introduse în spațiul public prin publicarea, în data de 22 ianuarie, a unui articol al publicației Libertatea, CNCAV face o serie de precizări care să permită o informare corectă și completă a opiniei publice pe un subiect de interes public major.  

Precizări privind trasabilitatea vaccinurilor și a procesului de vaccinare

Vaccinurile împotriva COVID-19 puse pe piață în UE, implicit în România, sunt recomandate de către Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) și autorizate de către Comisia Europeană. Informațiile privind vaccinul produs de BioNTech Pfizer, care includ inscripționarea ambalajului secundar (cutie) și a ambalajului primar (flacon), sunt identice în toate statele UE. Ca urmare a stării de urgență sanitară, s-au acordat de către EMA exceptări de la modul de inscripționare a ambalajelor conform legislației europene în vigoare. Aceste exceptări sunt acordate de către EMA până la sfârșitul lunii februarie, cu posibilă prelungire, aspect anunțat de către CNCAV în data de 14 ianuarie prin intermediul unui comunicat.

În momentul de față, ca date de identificare, pe ambalajul secundar (cutia cu 195 de flacoane) apar inscripționate Lot/EXP/GTIN. Pe flaconul care conține 6 doze apare inscripționat Lot/EXP. Prin urmare, există o trasabilitate între cutie și flacon, dată de numărul lotului. Pe adeverința de vaccinare pe care o primește fiecare persoană vaccinată, este trecut numărul lotului corespunzător flaconului din care a fost extrasă doza cu care s-a efectuat vaccinarea.

În concluzie, soluțiile pentru implementarea trasabilității procesului de vaccinare împotriva COVID-19 în România sunt similare celor din toate țările Uniunii Europene.

Pentru informații suplimentare în limba română despre trasabilitatea vaccinului produs de BioBTech Pfizer, puteți consulta:

Pentru comparație, informații în limba engleză/germană pot fi consultate la adresa

ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_en.pdf

sau

ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20201221150522/anx_150522_de.pdf

Precizări privind perioada de realizare a platformei de programare

Reamintim că organismul care coordonează activitatea de vaccinare în România, CNCAV, a fost înființat prin Decizia Prim-ministrului nr. 385, publicată în data de 20 noiembrie 2020.

Discuțiile cu STS privind crearea unei platforme electronice de programare au fost inițiate imediat după această dată, iar pe 7 decembrie 2020 a avut loc prima discuție aplicată punctuală pentru dezvoltarea platformei de programare. Ulterior, au fost derulate mai multe astfel de întâlniri, atât în sistem de videoconferință, cât și față-în-față, pentru configurarea cerințelor necesare.

Intervalul de timp foarte scurt care a fost disponibil pentru dezvoltarea unei platforme informatice de programare complexe trebuie înțeles în contextul derulării evenimentelor legate de procesul de autorizare a primului vaccin împotriva COVID-19 la nivelul Comisiei Europene. Autorizarea timpurie, devansată față de datele anunțate inițial, a vaccinului BioNTech Pfizer și sosirea dozelor de vaccin la finalul lunii decembrie au scurtat perioada estimată pentru dezvoltarea  platformei de programare la vaccinare. Menționăm că informațiile primite de la nivel central european estimaseră un calendar inițial de autorizare pentru Pfizer la data de 29 decembrie, iar pentru Moderna, 14 ianuarie. După cum știm, aceste termene au fost devansate pe 21 decembrie pentru Pfizer, respectiv 6 ianuarie pentru Moderna. Iar termenul inițial pentru începerea campaniei de vaccinare – cel de 15 ianuarie 2021 – a fost devansat pentru 27 decembrie 2020.

În urma întâlnirilor periodice cu specialiștii din STS, au fost stabilite cerințele operaționale, iar finalizarea acestora a avut loc în data de 18 decembrie 2020. Așa cum am menționat, termenul de finalizare a platformei a fost devansat pentru 28 decembrie 2020, având în vedere informațiile primite de la nivel european privind devansarea termenelor de autorizare, livrare, respectiv de demarare a campaniei de vaccinare pe 27 decembrie simultan în toate statele UE. 

Precizări privind persoana care a asigurat interfața dintre CNCAV și STS pentru realizarea platformei de programare La nivelul CNCAV au fost derulate mai multe ședințe de lucru la care au participat specialiști IT din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale și experții din grupurile de lucru Medical și Logistic, pentru a putea identifica, integra și finaliza

cerințele operaționale ale platformei de programare. Menționăm că platforma a fost realizată prin apelul la expertiza internă din interiorul STS și al tuturor instituțiilor reprezentate în CNCAV, fără contractarea unor experți externi.

Precizări privind stocurile de vaccinuri și distribuția lor

Potrivit procedurilor și instrucțiunilor CNCAV, aduse la cunoștința DSP-urilor și, ulterior, coordonatorilor centrelor de vaccinare, stabilirea necesarului de doze se realizează pentru o perioadă de trei zile, în baza programărilor existente în platforma electronică de programare.

DSP-urile centralizează necesarul de vaccinuri din toate centrele de vaccinare arondate și îl transmit, până în ora 13.00 a zilei anterioare vaccinării propriu-zise, către centrul regional de stocare la care sunt arondate. Centrul regional de stocare pregătește, în vederea distribuirii, cantitatea de vaccinuri necesară, potrivit solicitărilor/ programărilor primite și o distribuie, în consecință, către DSP-uri, respectiv centrele de vaccinare.

Ca atare, platforma de programare reprezintă principalul instrument pe baza căruia se stabilește necesarul de doze pentru fiecare centru de vaccinare.

Modalitatea de alocare a dozelor, precum și informațiile privind distribuția lor către centrele de vaccinare au fost aduse, în mod constant, la cunoștința opiniei publice, prin comunicatele de presă ale CNCAV.

Precizări privind evidența persoanelor vaccinate

Toate persoanele vaccinate împotriva COVID-19 sunt înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinare (RENV), indiferent dacă au fost programate în platforma informatică sau nu. Ulterior înregistrării în RENV, platforma informatică de programare alocă automat data de rapel inclusiv pentru persoanele vaccinate care nu au fost înregistrate în platformă. Astfel, există posibilitatea de monitorizare periodică a numărului de persoane vaccinate, indiferent dacă vaccinarea s-a realizat cu sau fără programare.

Precizăm că, în prima etapa a campaniei de vaccinare adresată lucrătorilor din sistemul medical și social, în mare parte dintre centrele de vaccinare destinate doar pentru vaccinarea personalului propriu din unitatea medicală respectivă, vaccinarea a fost efectuată fără programare prealabilă în platformă, având în vedere faptul că programul și numărul de locuri disponibile în aceste centre de vaccinare nu condiționau programarea altor persoane pe locurile respective. 

De asemenea, sunt exceptate de la programare, conform instrucțiunilor CNCAV, persoanele internate în centrele rezidențiale și medico-sociale, persoanele dializate, persoanele nedeplasabile și persoanele fără adăpost. Menționăm, de asemenea, că pentru a evita irosirea dozelor, este permisă vaccinarea fără programare și a persoanelor care se prezintă direct într-un centru de vaccinare, dacă există doze disponibile, cu respectare etapei de vaccinare. 

În final, precizăm că, pe adresa oficială de email a CNCAV, au fost primite întrebări pe aceste teme din partea redacției publicației Libertatea în data de 22 ianuarie, ora 11.40.Articolul în legătură cu care facem precizările și completările de mai sus a fost publicat pe 22 ianuarie (12.45), fără ca punctul de vedere al CNCAV să fie exprimat.

Grupul de Comunicare al CNCAV

Accesați precizările AICI.